Grymas

grymas

Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać.
Antoine de Saint-Exupéry

Pracownik biurowy

Jedynym człowiekiem, który się nigdy nie myli, jest ktoś, kto nic nie robi – i to jest największy ze wszystkich błędów.
William J. Reilly

Babuszka

babuszka

Największe cuda powstają w największej ciszy.
Wilhelm Raabe

Konserwacja

kosmita

Nie możemy rozwiązywać problemów używając takiego samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się w trakcie ich pojawienia się.
Albert Einstein

Mozaikowa twarz

mozaikowa

Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarowywać i samemu przy tym stać się bogatym.
Clemens von Brentato

Dwa ptaszki

dwa ptaki

Nie ludzie nami rządzą, lecz własne słabości.
Aleksander Fredro

Niemy krzyk

niemykrzyk

Jest dla mnie zaiste zagadką, dlaczego ludzie traktują swą pracę tak piekielnie poważnie. Dla kogo? Dla siebie? Przecież wkrótce nas tu nie będzie. Dla rodziny? Dla potomności? Nie. Zatem zagadka pozostaje zagadką.
Albert Einstein

Mega kapelusz

taaaki kapelusz

Czy modlitwa nie jest badaniem prawdy, wyprawą duszy w nieodkrytą nieskończoność? Nie zdarzyło się jeszcze, by człowiek modląc się sercem niczego się przy tym nie nauczył.
Ralph Waldo Emerson

Dobra wróżka

dobrawrozka

W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie…
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.
Vivian Green