Kompas

kompas

Milczenie jest bardziej muzykalne niż jakakolwiek piosenka.
Christina Georgina Rossetti

dedykacja dla www.cco-controlling.pl

www.cco-controlling.pl

Firma oferuje usługi w zakresie analizy efektywności przedsiębiorstwa na różnych poziomach działalności. Szczególnie są to audyt finansowy w zakresie produktów bankowych, ubezpieczeń, leasingu, factoringu, gwarancji i akredytyw, ubezpieczeń transakcji handlowych. Poza tym audyt kosztowy przedsiębiorstwa, implementacja systemu budżetowania kosztów, opracowanie planu finansowego przedsiębiorstwa. Oferta obejmuje także opracowanie systemu motywacyjnego pracowników i kart ocen, opracowanie planu strategicznego, wielostopniowy rachunek marż pokrycia kosztów, opracowanie planu kont wg miejsc powstawania kosztów dla wielooddziałowej struktury sprzedaży i rozbudowanego modelu produkcji, opracowanie biznes planu pod potrzeby instytucji finansowych i projektów pozyskania kapitału z dotacji UE, aAnaliz z zakresu opłacalności inwestycji w tym analizy NPV i IRR.

Dodaj komentarz