Pokój 8

Złotowłosa

To co znajduje się za nami i to co znajduje się przed nami jest drobnostką w porównaniu z tym, co jest w nas.
Ralph Waldo Emerson

Pracownik biurowy

Jedynym człowiekiem, który się nigdy nie myli, jest ktoś, kto nic nie robi – i to jest największy ze wszystkich błędów.
William J. Reilly

Mozaikowa twarz

mozaikowa

Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarowywać i samemu przy tym stać się bogatym.
Clemens von Brentato