Pokój 8

Niebezpieczna blond panterka

Jeśli społeczeństwo okaże się niezdolne, aby przyjść z pomocą ogromnym rzeszom głodnych, nie uratuje ono również małej liczby tych, którzy są bogaci.
John Fitzgerald Kennedy

Starodawna

Jeśli uważasz się za tak oświeconego – to idź i spędź tydzień ze swoimi rodzicami.
Ram Dass

Na greckiej wyspie

Każdego życia istnieje doskonały szkic i plan, a ty stanowisz część tej całości, jesteś zatem także i częścią doskonałego szkicu
Eileen Caddy

Radosna opaska

Sobie wyświadcza dobrodziejstwo, kto je wyświadcza przyjacielowi.
Erazm z Rotterdamu

Towarzyszki broni

Nikt nie może nigdzie dojść, jeśli skądś nie odszedł.
John Updike

Pistacjowy rudzielec

Świat jest pełen oziębłości, ponieważ ludzie nie mają odwagi być tak serdeczni, jakimi są naprawdę.
Albert Schweitzer

Mocna jestem

Dla chcącego nie ma nic trudnego.
Erazm z Rotterdamu

Pocztówka z wojska

Chowanie urazy to jak picie trucizny w nadziei, że pozabija twoich wrogów.
Nelson Mandela

Pozwól, że się przyjrzę…

Kiedy czasami zdam sobie sprawę z olbrzymich konsekwencji całkiem małych rzeczy…
Nie mogę odeprzeć myśli…
że małych rzeczy nie ma.
Bruce Barton