Pokój 1

Yoda

yoda ok

Wszystko, co nie podoba się nam u innych, może pomóc w lepszym poznaniu samych siebie.
Carl Gustav Jung