Do anioła podobny

angel

Nuda to skutek defektu wyobraźni, nic więcej.
Cathleen Schine

dedykacja dla www.bzdz.pl

www.bzdz.pl

BZDZ jest największym ośrodkiem szkoleniowym w regionie kujawsko-pomorskim. Co roku w 10 naszych placówkach blisko 16 tys. osób zdobywa nowy zawód lub doskonali swoje kwalifikacje zawodowe. 
Naszą misją jest kształcenie zawodowe osób dorosłych, zarówno pracujących jak i bezrobotnych oraz młodzieży w specjalnościach najbardziej pożądanych na regionalnym rynku pracy.
Od września 2012 r. w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim prowadzimy dla młodzieży dzienne „Mundurowe” Szkoły Techniczne o profilu wojskowym, policyjnym i strażackim.
Kształcimy również kadrę nauczycielską indywidualnie na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących oraz grupowo w zakresie szkolenia Rad Pedagogicznych.
Podstawą misji Zakładu jest otwartość na zmieniające się potrzeby społeczne i troska o wysoką jakość świadczonych usług. Jako pierwsza instytucja edukacyjna w regionie uzyskaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001 w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz Certyfikat Krajowego Systemu Usług.
Posiadamy specjalne uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń.

Dodaj komentarz